Inleiding serie Fries aardewerk

Tussen 2000 en 2005 verschenen zeven delen en een proefschrift over de geschiedenis van het Fries aardewerk. Deze werden uitgegeven bij Primavera Pers in Leiden in samenwerking met de Stichting Fries Aardewerk. De serie is het resultaat van vele jaren onderzoek en is geschreven door een keur aan specialisten. De delen een tot en met zes handelen over het tinglazuur aardewerk zoals dat in de Friese gleibakkerijen in Harlingen, Makkum en Bolsward van de zeventiende tot en met de twintigste eeuw tot stand kwam. Deel zeven behandelt het loodglazuur aardewerk uit de achttiende, negentiende en twintigste eeuw, waaronder het beroemde kerfsnee aardewerk. De serie geeft de nieuwste inzichten weer en vormt daarmee het standaardwerk voor geïnteresseerden en kenners.

 
De Stichting Fries Aardewerk heeft alle zeven delen en het proefschrift laten scannen, alsmede twee andere gerelateerde publicaties. Deze zijn Gebakken schilderijen uit 1998 en Majolica, Faience, Kerfsnee uit 2007. Alle tien boeken zijn in digitale vorm ter beschikking gesteld aan Keramiekmuseum Princessehof. De inhoud van het seriewerk sluit goed aan bij de omvangrijke verzameling Fries aardewerk in het museum. Zo staan veel voorwerpen uit de collectie in het standaardwerk afgebeeld. Ook zijn in de vaste opstelling van het museum ruim zeventig voorwerpen van Fries aardewerk te zien. Het museum ondersteunt de verspreiding van kennis over keramiek onder meer door het onderhouden en op termijn uitbouwen van deze website.