Voorbehoud van rechten

Op deze website en het erin opgenomen materiaal rusten rechten (auteursrecht, databankrecht, naburige rechten) die toekomen aan het Keramiekmuseum Princessehof en/of andere rechthebbenden. Dit betekent dat dit materiaal alleen onder de hiervoor geldende gebruiksvoorwaarden mag worden hergebruikt. De website en de databank(en) erop mogen bovendien, op basis van het databankrecht, niet zonder toestemming van het Keramiekmuseum Princessehof in hun geheel of in substantiële delen worden gekopieerd.

Gebruiksvoorwaarden

Het materiaal op deze website mag, mits ongewijzigd en met bronvermelding, vrij worden hergebruikt voor persoonlijk niet-commercieel gebruik, niet-commercieel onderwijs, of niet-commerciële onderzoeksdoelen. Commercieel gebruik is niet toegestaan zonder toestemming van de rechthebbende(n); neemt u (ook bij twijfel) hiervoor contact op met het museum via info@princessehof.nl, 058 2948958, Grote Kerkstraat 11, 8911 DZ Leeuwarden.

De gebruiker van deze website is aansprakelijk voor schending van de gebruiksvoorwaarden en vrijwaart het Keramiekmuseum Princessehof tegen aanspraken van derden als gevolg hiervan.

Disclaimer

Het Keramiekmuseum Princessehof heeft zijn best gedaan om de rechthebbenden van het getoonde materiaal op te sporen en hun toestemming te vragen voor de openbaarmaking op internet. Dat is niet in alle gevallen gelukt. Rechthebbenden wordt verzocht zich te melden bij het Keramiekmuseum Princessehof.