De Stichting Fries Aardewerk

De Stichting Fries Aardewerk (1999) wil de studie bevorderen naar het product en de geschiedenis van tien Friese zogeheten gleibakkerijen. Deze bedrijven, werkzaam in Harlingen (7), Makkum (2) en Bolsward (1) waren samen goed voor de productie van 31.000.000 beschilderde schotels en 265.000.000 tegels, de helft wit, de helft beschilderd. Van de laatste werd een deel gebruikt voor tegeltableaus in allerlei afmetingen. Het hiernaast afgebeelde tableau van 143 tegels in het Rijksmuseum in Amsterdam is wereldbekend geworden door de afbeelding van de Bolswarder gleibakkerij vol in bedrijf.

 

De Stichting Fries Aardewerk heeft binnen het kader van haar doelstellingen een belangrijke stap gezet in de vorm van de Serie Fries Aardewerk (1999-2004) zeven kloeke delen, rijk geïllustreerd. Met de digitalisering van de serie, samen met enkele verwante boeken, wordt de toegankelijkheid ervan aanzienlijk vergroot.

 

Beknopt Jaaroverzicht
jaaroverzicht 2015