Namenlijst   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Y  Z
Ydes, Teuntje
Ygram, Meindert
Yntema, H.J.
Ypes, Mintie (later weduwe Grettinga)
Ypes, Willem
Ypes, Yttje
Ypkes, Alef
Ypkes, Johannes
Yskes, Sybe
Yttiens, Sjuttje