Namenlijst   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Y  Z
Feikes, Janke
Feikes, Sipke
Fein, aardewerkkoopman
Fein, firma P.
Fellinga, Gabinus
Fellinga, Gaele
Ferte, Sjoukje de la
Feyckes, Wiebe
Feytema
Filippo, Cornelis
Filippo, J.W.
Fischer & Comp., fa. Joseph
Fleurke, J.M.
Fockens, Hylkje
Fockens, Livius Regnerus en Chistina
Fockes, Rinske
Fockes, Simon
Fockes,Tjeerd
Fockink, Hendrik
Fogteloo, Saapke

     vorige      volgende      laatste